Stiftelsen

STIFTELSEN AV DEN 5 OKTOBER 1969


Information till pensionärer


Den här stiftelsen instiftades och donerades av Marcus Wallenberg, dåvarande styrelseordförande i
Atlas Copco, på dennes 70 årsdag 1969. Stiftelsen syftar till att ge Atlas Copco och Epiroc
medarbetare och pensionärer i Sverige, Norge, Danmark och Finland en möjlighet till att söka bidrag för rehabilitering. Pensionärer har också möjlighet att ansöka om bidrag för glasögon/linser,
hörapparat och tandvård.


Med Atlas Copco/Epiroc-pensionär avses en pensionär där sista arbetsplatsen innan pension, som ska vara på heltid (100%), var ett bolag i Atlas Copco-gruppen eller Epiroc-gruppen i Sverige, Norge, Danmark eller Finland. Med efterlevande, som skall vara pensionär, avses den avlidnes make, maka eller styrkt sambo.


Atlas Copco/Epiroc-pensionärer, och deras efterlevande, kan söka bidrag för tandvårdsutgifter och inköp av glasögon/linser och hörapparater (begränsade belopp). Till ansökan ska kostnadsförslag, kvitto eller bankbekräftelse på fakturainbetalning bifogas som ej är äldre än två år och ej utfärdade innan dag för pensionering. ”Vanliga” sjukvårdskostnader ersätts ej.


Atlas Copco/Epiroc-pensionärer, och deras efterlevande, har också möjlighet att söka bidrag för rehabilitering. Till ansökan ska ett aktuellt läkarintyg bifogas.


Stiftelsen är medlemmar i Svenska Re:s anläggning i San Augustin på Gran Canaria som bland annat erbjuder rehabilitering vid:


• Led-, nack- och ryggbesvär
• Hjärt-, kärl- och lungsjukdomar
• Belastningsskador
• Reumatiska- och neurologiska sjukdomar
• Bechterews sjukdom
• Stress och muskulära spänningstillstånd
• Psoriasis och artrit
• Långvariga smärttillstånd och olyckstillstånd med långvarig och svårdiagnostiserad smärta till exempel fibromyalgi


Det finns även speciella program för ”omstart” och ”återhämtning”. Mer information om anläggningen hittar du på www.svenska-re.se. Bidrag kan också lämnas för behandling vid annan lämplig konvalescens-/ rekreationsanläggning.


Stiftelsen av den 5 oktober 1969 sammanträder två gånger per år, på våren och hösten. I styrelsen ingår representanter från företagsledningarna samt ledamöter från de anställdas organisationer. Dessutom ingår en adjungerad handläggare.


Vill du veta mer eller få en ansökningsblankett?
Kontakta stiftelsens handläggare Ann-Sofi Peippo, telefon: 019-670 70 58 eller
via e-post ann-sofi.peippo@epiroc.com.


Ansökan med bilagor skickas till:


Stiftelsen av den 5 oktober 1969
c/o Epiroc Rock Drills AB
Att. Ann-Sofi Peippo
701 91 Örebro


Sista ansökningsdag inför nästa möte är 5 april 2019

Stiftelsens säte: Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm, Tel. 08-743 80 00


Infoblad från Stiftelsen


Ansökningblankett sökande från Sverige   (Word)     (PDF)

Word-varianten kommer som en nedladdad fil.


Ansökningblankett sökande från Danmark, Norge, Finland  (Word)  (PDF)

Hakulomake hakijalta Tanskasta, Norjasta, Suomesta

Sana variantti on ladattu tiedosto.


Aktuell hälsostatus vid rehabiliteringsansökningar (Word)        (PDF)

Bifogas till ansökan vid muskel/skelettala symtom.


Aktuell hälsostatus vid rehabiliteringsansökningar (Word)        (PDF)

Bifogas till ansökan vid psykisk ohälsa.


Remiss SvenskaRe (Word)                 Remiss SvenskaRe (PDF)

Nytt från förra hösten är också att stiftelsen vill ha en hälsoblankett ifylld om man har muskel och skelettala symtom och/eller psykisk ohälsa.