Stiftelsen

Information om Stiftelsen av den 5 oktober 1969


Den här stiftelsen instiftades och donerades av Marcus Wallenberg, dåvarande styrelseordförande i Atlas Copco, på dennes 70 årsdag 1969. Stiftelsen syftar till att ge Atlas Copco/Epiroc-anställda och pensionärer i Sverige, Norge, Danmark och Finland en möjlighet till att söka bidrag för rehabilitering. Pensionärer har också möjlighet att ansöka om bidrag för glasögon/linser, hörapparat och tandvård.


Stiftelsens styrelse har 2 beslutsmöten/år. Sista ansökningsdag inför höstens möte är 10 september.


För ytterligare information om Stiftelsen, se bifogad information.


Bifogat finns också en ansökningsblankett med information om GDPR på baksidan.


Glasögon/linser, Hörapparat, Tandvård:
Vid ansökan om kostnadsbidrag för glasögon/linser, hörapparat och tandvård ska originalkvitto på betald kostnad bifogas tillsammans med specifikation från optiker, tandläkare eller hörcentral på vad kostnaden gäller. Finns inte kvitto kan faktura med betalningsbekräftelse från bank bifogas.


Det går också att skicka in ett kostnadsförslag och få beslut på ett maxbelopp för bidrag. Bidraget betalas sedan ut när originalkvitto/faktura med betalningsbekräftelse skickas in.


Rehabilitering och konvalescens:
Som pensionär kan man också ansöka till Stiftelsen om Rehab/Konvalescens.


Stiftelsen samarbetar med Svenska Re på Gran Canaria. Under pandemin har verksamheten på Gran Canaria varit stängd, men eftersom vaccinationer startas upp globalt är planen att komma igång med verksamheten nu till hösten 2021.


Svenska Re samarbetar sedan hösten 2020 också med Varbergs Kurortsklinik, så det går även att ansöka om rehabilitering i Sverige via dem. Under hösten 2020/våren 2021 har all rehabilitering därför förlagts i Varberg. De har fått mycket goda omdömen från de deltagare som hittills varit där.


Till ansökan bifoga ett aktuellt läkarintyg som tydligt beskriver symtom. I detta meddelande bifogas Svenska Re:s remiss och denna kan läkaren fylla i istället ör att skriva ett separat intyg, Svenska Re får då svar på de frågor de önskar. Till ansökan ska även lämplig Hälsostatusblankett blankett fyllas i och bifogas.


Det är också möjligt att ansöka om medel för konvalescens, efter t ex operation eller cancerbehandling, som också ska styrkas med läkarintyg. Konvalecensen ska dock vara på en anläggning för just det ändamålet och ha en dokumenterad verksamhetsbeskrivning/program. Gäller ej för eftervård på sjukhus, eftersom detta betraktas som sjukvårdskostnader.


Välkommen att kontakta mig om ni har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning

Ann-Sofi Peippo (Administratör)


Stiftelsen av den 5 oktober 1969
c/o Epiroc Rock Drills AB
701 91 Örebro
+46 19 670 7058 

ann-sofi.peippo@epiroc.com


Sista ansökningsdag inför hösten 2021 var 10 september 2021.

Stiftelsens säte: Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm, Tel. 08-743 80 00


Infoblad från Stiftelsen            Info in English


Ansökningblankett gällande sökande från Sverige.
Ny leverantör kommer 1 jan. 2022
Vi återkommer med mer information i slutet av 2021.  

Kasta alla gamla ansökningsblanketter ny blankett kommer.


Ansökningblankett sökande från Danmark, Norge, Finland  (Word)  (PDF)

Hakulomake hakijalta Tanskasta, Norjasta, Suomesta

Sana variantti on ladattu tiedosto.


Aktuell hälsostatus vid rehabiliteringsansökningar (Word)        (PDF)

Bifogas till ansökan vid muskel/skelettala symtom.


Aktuell hälsostatus vid rehabiliteringsansökningar (Word)        (PDF)

Bifogas till ansökan vid psykisk ohälsa.


Remiss SvenskaRe (Word)                 Remiss SvenskaRe (PDF)

Nytt från förra hösten är också att stiftelsen vill ha en hälsoblankett ifylld om man har muskel och skelettala symtom och/eller psykisk ohälsa.